Saxophone

KHÓA HỌC SAXOPHONE Trong khóa học, bạn sẽ được học từ cơ bản đến nâng cao, từ cách cầm kèn, thổi hơi, bấm ngón đến các kỹ thuật chơi nhạc…
Minimum 4 characters