Khóa học Trống thanh niên Cần Thơ

Bạn muốn khám phá và phát triển tài năng âm nhạc của mình đặc biệt là với TRỐNG?

Chúng tôi hiểu rằng mỗi học sinh có trình độ và nhu cầu học tập riêng. Với lớp trống của chúng tôi, bạn sẽ nắm vững các kỹ thuật biểu diễn thông qua các bài học …

Minimum 4 characters